František Šivic ( *1859 - † 1926)

valašský A. Frič

 

   Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo

                                               n e s ch v á l i l a .

 

 Rada starších Valašského muzea návrh pro zápis Františka Šivice do Knihy pamětí kraje neschválila. Návrh byl zvážen a shledán lehkým. Podívejme se blíže kdo to tedy byl František Šivic a co pro pstruhové rybářství na Valašsku, a nejen na Valašsku, ale i na Moravě, vykonal. Aby nedošlo k pochybnostem, předem si přečtěme, co o tomto muži píše autorita nad jiné povolaná, a to prof. Dyk  v Naučném slovníku všech oborů československého rybářství (1).

 

Šivic František, moravský zemský rybářský inspektor (říd. učitel). Založil na Bečvě již od raného mládí řadu výborných líhní a staral se všemožně o rozkvět tamního rybářství. Byl proto povolán zastávati inspektorský úřad, přednášel rybářství na vysoké škole zemědělské, organizoval, radil a vykonal za nejskrovnějších prostředků a poměrů velké dílo k rozvoji moravského rybářství. Zemřel v 67 letech 16. listopadu 1926.

   

Zápis ze školní kroniky a obrázek školičky – dřevěnice, ve které pan řídící působil a jejíž replika dnes stojí ve Valašské dědině Valašského muzea v přírodě, člověku vnímavému leccos napoví o těch  skromných poměrech a prostředcích.                                                                                           

      

 

Pověst a vážnost odborníka dokládá i jeho pozvání na mezinárodní rybářský kongres do Vídně  v r. 1905

        

 

   Nechal jsem raději promluvit naučný slovník, obrázek a dokumenty. Víc toho, co by snad přesvědčilo, na misku vah nepřihodím. Měl jsem se snad ještě zmínit o přátelství Františka Šivice s Janem Nepomukem Poláškem, sběratelem lidových písní, který je uložen na Valašském Slavíně? Totiž v době, kdy byl  řídícím učitelem pan řídící Šivic, často za ním jezdil. Ne pro písničky, ale J.N.P. byl vášnivý rybář (2) a věděl, že pan řídící byl odborník na ryby a že na Škaredici založil první pstruží líheň.

    Zapsán tedy František Šivic, tento roduvěrný Valach, do Knihy paměti kraje nebude. Škoda!

 

Tak jsem mu alespoň postavil skromný pomníček na své webové stránce.

 

(1)  MVDr Václav Dyk, Ing. Václav Podubský, Eduard Štědronský, Naše Rybářství, Naučný slovník všech oborů československého rybářství, Práce – 1948

(2)  prof. J.N. Polášek, Rybářství ve vodách horských, 1925

 

Velké poděkování patří panu Mgr. Zdeňku Cviklovi, pracovníku Etnografického útvaru VMP v oblasti genealogie za všechny dosažitelné materiály k osobnosti Františka Šivice.