Rybářský řád Nesportovního rybáře

Návrh pravidel rybolovu pro muškařský revír typu „Chyť a nepusť“

§ 1

Zákaz pouštění ulovených ryb splňujících podmínky pro ponechání. (Pokud rybář ani jeho rodina či známí nejí ryby, pak neexistuje žádný důvod, proč by měl ryby chytat.)

§ 2

Všechny následující uvedené limity slouží pouze jako příklad. Jejich konkrétní výši, podobně jako doby hájení určí hospodář podle aktuálního stavu a potřeb revíru tak, aby byla optimálně využita rovnováha a úživná kapacita revíru ve vztahu k počtu vydaných povolenek.

§3

Nejmenší stanovené míry pro ponechání ryb.

                                     Pstruh duhový              není stanoveno

                                     Pstruh obecný             3+ až čtyřletá ryba

                                     Lipan                   tříletá ryba

§ 4

Počet docházek:          za týden              2

                                     za sezónu           20

§ 5

Počet ponechaných ryb:       v jednom dni                2

                                     za měsíc             5

                                     za sezónu           10

                                     Pstruh duhový              viz. §8

Po vyčerpání denního (měsíčního, ročního) limitu končí denní (měsíční, roční) lov.

§ 6

Lov ryb nesplňujících podmínky pro ponechání.

Počet ryb nedosahujících lovné míry či ryb hájených je omezen na 7 kusů denně. Po ulovení a puštění tohoto počtu ryb končí denní lov bez ohledu na to, že nebyl vyčerpán povolený limit ryb k ponechání.

§ 7

K účelu lokalizace hejn drobných ryb (aby se jim rybář mohl vyhnout) lze použít mušky s uštípnutým obloučkem háčku.

 

§ 8

Podmínky lovu Pstruha duhového.

1)              Nejmenší lovná míra není stanovena.

2)              Denní, měsíční a roční limit stanovuje hospodář revíru podle počtu vysazených ryb tak, aby byly během sezóny spolehlivě odloveny.

3)              Vysazování pstruha duhového probíhá v menších počtech opakovaně celou sezónu ve velikosti alespoň od 20 cm.

§ 9

Povinnosti rybáře.

1)              Několikrát (dle potřeby) za sezónu provést kontrolu coby rybářská stráž.

2)              Několikrát (dle potřeby) za zimu hlídat revír před kormorány a pytláky.

3)              Dle potřeby se účastnit budování rybích úkrytů, úprav trdlišť a chovných toků.

4)              Utopit či jinak zneškodnit každého vyskytnuvšího se zaměstnance Správy povodí.

5)              Účastnit se na úpravách porostů, které by převzala za své rybářská organizace, pokud by se povedlo dohodnout o nich k oboustranné spokojenosti se Správou povodí.

§ 10

Právo rybáře.

Spočinout se zalíbením pohledem na svůj revír. S vědomím „sem patřím, jsem tady na svém místě, jsem součástí řádu věcí“.

*********************************************************

Našel by se někdo....?